ราคาหลักทรัพย์

Email This Print This EN
ชื่อย่อหุ้น: B-WORK สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 10.70 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 334,300
วันก่อนหน้า: 10.80 ราคาเปิด: 10.80
เปลี่ยนแปลง: -0.10 % เปลี่ยนแปลง: -0.93
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 10.70 / 32,700 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 10.80 / 6,900
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.70 - 10.80 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 10.00 - 11.00
ปรับปรุงเมื่อ: 17 สิงหาคม 2561 (16:36)
Chart Type